hotlinevv Hotline đặt vé hotrotrutuyen Hỗ trợ đại lý
0909045683 0901389459

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

LƯU Ý QUAN TRỌNG
-> Nội dung chuyển khoản ghi rõ code vé hoặc tên người bay 
-> Khi chuyển khoản xong nhớ báo Đại Lý để xác nhận đã thanh toán . Hotline: 0909045683 - 0901389459
===============================================================================
Techcombank
799 369 369 369
LÊ THỊ YẾN LINH
 
->Nội dung chuyển khoản ghi : Mã đặt ch ( code vé )
----------------------------

 
ACB
38182097
LÊ THỊ YẾN LINH
 
->Nội dung chuyển khoản ghi : Mã đặt ch ( code vé )
-----------------------
  
Vietcombank
1043336119
LÊ THỊ YẾN LINH
 
->Nội dung chuyển khoản ghi : Mã đặt chỗ ( code vé )