hotlinevv Hotline đặt vé hotrotrutuyen Hỗ trợ đại lý
0909045683 0901389459

DỊCH VỤ XE LĂN CỦA VIETNAM AIRLINES

Dịch vụ xe lăn của Vietnam Airlines

Dịch vụ xe lăn của Vietnam Airlines là dịch vụ trợ giúp người khuyết tật vận động, người đi lại khó khăn (sau đây gọi tắt là “Hành khách”) khi đi trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác. Để trợ giúp Hành khách, Vietnam Airlines sử dụng các trang thiết bị như xe lăn, xe nâng, các thiết bị chuyên dụng khác.

Trong thực tế, một số sân bay và máy bay chưa có đủ trang thiết bị để phục vụ Hành khách nên Vietnam Airlines không thể cung cấp dịch vụ xe lăn. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho Hành khách, nhân viên Vietnam Airlines sẽ phối hợp với người đi cùng của Hành khách (nếu có) để dìu, đỡ Hành khách lên, xuống, vào chỗ ngồi và di chuyển trong máy bay.

Dịch vụ xe lăn (WCHR/WCHS/WCHC) là dịch vụ trợ giúp hành khách bị tàn tật hoặc thể trạng yếu không tự đi lại bình thường, cần xe lăn trợ giúp bao gồm 3 loại sau:

- Dịch vụ xe lăn trên sân đỗ (WCHR) trợ giúp hành khách có khả năng tự di chuyển lên, xuống máy bay và trong khoang hành khách của máy bay, nhưng cần trợ giúp bằng xe lăn dưới mặt đất (trong nhà ga, trên sân đỗ).

- Dịch vụ xe lăn lên xuống máy bay (WCHS) trợ giúp hành khách có khả năng tự di chuyển trong khoang hành khách của máy bay nhưng cần trợ giúp bằng xe lăn dưới mặt đất, trợ giúp (có thể sử dụng đường ống, xe nâng hoặc trợ giúp của nhân viên hàng không) trong quá trình lên, xuống máy bay.

- Dịch vụ xe lăn trên máy bay (WCHC) trợ giúp hành khách không có khả năng tự di chuyển ở mọi vị trí. Hành khách này cần sự trợ giúp bằng xe lăn dưới mặt đất, trợ giúp (có thể sử dụng đường ống, xe nâng hoặc trợ giúp của nhân viên hàng không) trong quá trình lên, xuống máy bay và trợ giúp bằng xe lăn chuyên dụng khi di chuyển trong khoang hành khách của máy bay. Xe lăn chuyên dụng là thiết bị có sẵn, đi kèm với máy bay.

Điều kiện phục vụ:

- Dịch vụ xe lăn trên sân đỗ (WCHR): Yêu cầu về WCHR cần được đặt trước và không giới hạn về số lượng

- Dịch vụ xe lăn lên xuống máy bay (WCHS): Yêu cầu về dịch vụ WCHS cần được đặt trước ít nhất 24 tiếng so với thời gian dự định cất cánh. Hành khách yêu cầu dịch vu WCHS có người đi cùng không bị hạn chế về số lượng. Hành khách yêu cầu dịch vụ WCHS không có người đi cùng bị hạn chế số lượng tuỳ theo từng loại máy bay.

- Dịch vụ xe lăn trên máy bay (WCHC): Yêu cầu về dịch vụ WCHC cần được đặt trước ít nhất 48 tiếng so với thời gian dự định cất cánh. Số lượng tối đa hành khách yêu cầu dịch vụ WCHC có người đi cùng hoặc không có người đi cùng được chấp nhận chuyên chở tuỳ thuộc vào từng loại máy bay.

Nếu khách yêu cầu dịch vụ tiếp viên đi kèm thì phải đặt trước, được xác nhận và trả giá dịch vụ tiếp viên đi kèm. Mức giá dịch vụ tiếp viên đi kèm: Bằng mức giá áp dụng cho người lớn tương ứng với khoang dịch vụ mà khách yêu cầu dịch vụ sử dụng.

Trường hợp hành khách yêu cầu dịch vụ xe lăn mà sân bay khởi hành/sân bay đến không có thiết bị xe nâng; và/hoặc trên máy bay không có thiết bị xe lăn chuyên dụng: Hành khách ký mẫu "Thỏa thuận của hành khách yêu cầu dịch vụ xe lăn" .

Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt dịch vụ, đề nghị quí khách liên hệ với hệ thống phòng vé , đại lý vé máy bay của Vietnam Airlines.

Không có mô tả ảnh.